Εμπορικό Κέντρο Καδιανάκης - Κατοικία
ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Στις ανοικτές καλλιέργειες μετά το τέλος του χειμώνα και των τελευταίων ανοιξιάτικων βροχών ξεκινάει η αναγκαιότητα συστηματικών αρδεύσεων με σκοπό την βιωσιμότητα της καλλιέργειας αλλά και την βελτιστοποίηση της παραγωγής της. Η άρδευση αποτελεί την ουσιαστικότερη καλλιεργητή φροντίδα από πλευράς παραγωγού και αυτό που θα πρέπει να διασφαλιστεί όσο τον δυνατόν περισσότερο είναι να υπάρχει ομοιομορφία στην διανομή του νερού στην καλλιέργεια αλλά και  η αποφυγή διαρροών από το δίκτυο.


Σε  κάθε λοιπόν ξεκίνημα της αρδευτικής περιόδου (αλλά και ενδιάμεσα) κρίνεται αναγκαίος  ο έλεγχος του αρδευτικού συστήματος.

1.       Το πρώτο πράγμα που ελέγχουμε τόσο στην κεντρική σωλήνα αλλά και στους δευτερεύοντες ή μικρότερους αγωγούς είναι να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, δηλαδή να μην είναι σπασμένοι ή τρυπημένοι από τις εργασίες που έγιναν τον χειμώνα(συγκομιδή, κλάδεμα κ.α.) και να βρίσκονται στην σωστή θέση αν είχαν απομακρυνθεί. Η επιδιόρθωση των σωλήνων γίνονται με εύκολα και γρήγορα με συνδετήρες κατά προτίμηση τύπου ρακόρ για μόνιμη και πιο ασφαλή λύση.

2.       Ελέγχουμε  τις σέλες (διακλαδώσεις μεταξύ κεντρικού κ μικρότερου αγωγού) εάν έχουν διαρροές ή έχουν φύγει από τις θέσεις τους λόγω των εργασιών του χειμώνα ή συστολών-διαστολών των σωλήνων. Σε περίπτωση παλαιών σελών μπορεί οι εσωτερικοί δακτύλιοι στεγάνωσης να έχουν καταστραφεί με τα χρόνια και κρίνεται αναγκαία η αντικατάσταση του δακτυλίου ή ολόκληρης της η σέλας. Για την αποφυγή του προβλήματος μετακίνησης λόγω διαστολών μπορεί να προτιμηθούν οι σέλες με βίδες και εσωτερικό ένθετο συγκράτησης.

3.       Άνοιγμα όλων των άκρων των σωλήνων για τον καθαρισμό από χώματα και άλλα υπολείμματα της προηγούμενης χρονιάς ή τις επιδιορθώσεις που γίνονται κατά τον έλεγχο. Για της άκρες των μικρών σωλήνων προτιμάται διόφθαλμα που ανοίγουν εύκολα και γρήγορα το πίσω μέρος της  γραμμής.  Επίσης πολύ καλές λύσεις αποτελούν και τα βανάκια ή οι αυτόματες βαλβίδες των άκρων των γραμμών.

4.       Έλεγχος των σταλάκτων, των μίκρο-εκτοξευτήρων ή των εκτοξευτήρων ότι λειτουργούν σωστά. Σε περίπτωση φραξιμάτων εάν είναι εφικτό τους καθαρίζουμε διαφορετικά τους αντικαταστούμε. Σε περίπτωση ενσωματωμένωνσταλάκτων και φραξίματος τους από άλατα θα ίσως να βελτιώσει την κατάστασή τους το ξέπλυμα με χαμηλή αναλογία οξέως.

5.       Ελέγχουμε επίσης τις εσωτερικές σίτες των φίλτρων καθαρισμού. Τις καθαρίζουμε εάν υπάρχουν υπολείμματα από την προηγούμενη χρονιά ή τις αντικαθιστούμε εάν έχουν φθαρεί. Χρήσιμο επίσης θα ήταν να ελεγχθούν και να συντηρηθούν και άλλα σημεία με υψηλή σημασία για την λειτουργία του αρδευτικού συστήματος, όπως τα υδρόμετρα, οι κρουνοί, οι βάνες, οι ηλεκτροβάνες, τα συστήματα λίπανσης, οι εξαεριστήρες κ.α..

Σε περιπτώσεις υπογείων τμημάτων ή ολόκληρων των δικτύων  ο έλεγχος γίνεται δυσκολότερος αφού εάν υπάρχει διαρροή τις περισσότερες φορές οπτικά δεν είναι ανιχνεύσιμη. Ένας τρόπος για να βρούμε πιθανές διαρροές ενός τμήματος είναι η τοποθέτηση ενός υδρόμετρου στην αρχή και ενός δεύτερου στο τέλος του τμήματος, η ποσότητα του πρώτου και του δεύτερου θα πρέπει να συμβαδίζουν με μία ανοχή 1-3%. Επίσης μπορούμε να υπολογίσουμε την συνολική παροχή όλων των σταλάκτων ή μικροεκτοξετήρων του δικτύου στην ανάλογη πίεση λειτουργίας. Η συνολική ποσότητα σε μια χρονική περίοδο π.χ. 1ωρας, θα πρέπει περίπου να συμβαδίζει με αυτήν που καταγράφει το υδρόμετρο.

 

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την γκάμα προϊόντων Άρδευσης.


Πηγή Πληροφοριών: Καδιανάκης ΑΕ