Εμπορικό Κέντρο Καδιανάκης - Κατοικία
Ελαιόλαδο: Διαχείρηση - Αποθήκευση
Ελαιόλαδο: Διαχείρηση - Αποθήκευση

Η ποιότητα του ελαιολάδου εξαρτάτε σε μεγάλο βαθμό από την προσοχή που δείχνουμε κατά την συγκομιδή, μεταφορά  και αποθήκευση του καρπού. Σημαντικό ρόλο όμως έχει και η διαχείριση του τελικού προϊόντος μετά την έκθλιψη του καρπού για να κατορθώσουμε να διατηρήσουμε ένα ποιοτικό λάδι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ή ένα χαμηλότερης ποιότητας ελαιόλαδο να μην επιβαρυνθούν και άλλο τα χαρακτηριστικά του όπως οσμή και γεύση.

 

Σε κατάλληλες συνθήκες το ελαιόλαδο μπορεί να αποθηκευτεί μέχρι κ 18 μήνες χωρίς να μεταβληθεί αισθητά  η ποιότητα του ενώ η αποθήκευση του  είναι καλό να γίνεται σε χώρο αεριζόμενο, δροσερό (γύρω στους 15οC), ξηρό από υγρασία και με χαμηλό φωτισμό.

Αλλοιώσεις που μπορεί να προκληθούν:

-          Η παρουσία οξυγόνου είναι ένας σημαντικού παράγοντας που επηρεάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου.  Η λεγόμενη οξειδωτική τάγγιση, δηλαδή η δημιουργία δυσάρεστης οσμής και γεύσης, προέρχεται από την επαφή του ελαιολάδου με το οξυγόνο μετά από ορισμένη χρονική περίοδο. Το φαινόμενο αυτό έχει λιγότερη επίδραση σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.

-          Η επαφή με μέταλλα όπως ο σίδηρος και ο χαλκός δρουν σε βάρος της ποιότητας αυξάνοντας την οξύτητα. Η επαφή με τα μέταλλα αυτά μπορεί αν γίνει μέσω μηχανημάτων κατά την διάρκεια της συγκομιδής και της επεξεργασίας ή μέσω δοχείων και αντλιών κατά την μεταφορά και την αποθήκευση.

-          Ο χώρος αποθήκευσης δεν πρέπει να περιέχει οσμές όπως μούχλα, φυτοφάρμακα κάπνα κ άλλα. Ο χαμηλός φωτισμός επίσης συμβάλει στην αντιμετώπιση της Φώτο-οξείδωσης.

-          Είναι σημαντικό τα προϊόντα μεταφοράς και αποθήκευσης να είναι καθαρά από προηγούμενες χρήσεις και να μην συνδιάζονται για την διαχείριση άλλων προϊόντων που μπορεί να προκαλέσουν ανάπτυξη μικροοργανισμών ή ζυμώσεων.

-          Τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί πλαστικοποιητές στο ελαιόλαδο που προέρχονται από επαφή του ελαιόλαδου με  σωλήνες ή πλαστικές δεξαμενές. Η χρήση τόσο σωλήνων μετάγγισης όσο και πλαστικών δεξαμενών απαλλαγμένων από φθαλικές ενώσεις και πιστοποιημένων για την μεταφορά και αποθήκευση λιπαρών υγρών όπως το ελαιόλαδο κρίνεται απαραίτητη.


Μέσα αποθήκευσης

1.       Ανοξείδωτα Δοχεία

Τα ανοξείδωτα δοχεία αποτελούν την ο πιο αξιόπιστη λύση στην αποθήκευση ελαιολάδου αφού μια καλή ποιότητα ανοξείδωτου δεν επηρεάζει την ποιότητα του . Πέραν των κλασικών επίπεδων ανοξείδωτων δοχε