Εμπορικό Κέντρο Καδιανάκης - Κατοικία
Αντιμετώπιση Αδειάσματος Κεντρικού Σωλήνα
Αντιμετώπιση Αδειάσματος Κεντρικού Σωλήνα

Ένα φαινόμενο που παρατηρείται έντονα σε καλλιέργειας που αναπτύσσονται σε εδάφη με μεγάλη κλίση, είναι το άδειασμα του κεντρικού αγωγού αρδεύσεως προς τα χαμηλότερα σημεία. Το γεγονός αυτό δημιουργεί τεραστία προβλήματα στις καλλιέργειες καθώς με τα το τέλος τις άρδευσης όλες οι απορροές του δικτύου καταλήγουν σε ορισμένα σημεία το χωραφιού. Ιδιαίτερα στα θερμοκήπια στα χαμηλότερα σημεία παρατηρείται συχνά υψηλές εδαφικές υγρασίες( αρκετές φορές και λιμνάζοντα νερά) οι οποίες δημιουργούν ανομοιομορφία στην καλλιέργεια, προβλήματα του εδαφικού αερισμού, ξέπλυμα ή περίσσεια θρεπτικών ουσιών καθώς και συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη ασθενειών.

Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν μεγάλες διατομές και μακρινές αποστάσεις των  κεντρικών αγωγών όπου αποθηκεύονται αρκετές ποσότητες νερού κατά την διάρκεια της άρδευσης το πρόβλημα είναι έντονο.


Λύση

Ο σωστός σχεδιασμός του αρδευτικού συστήματος μπορεί να μετριάσει και να βελτιώσει το πρόβλημα, δύσκολα να το αποτρέψει.  

 Μια αρκετά αξιόπιστη λύση για τον περιορισμό και εξαλείψει του φαινομένου αποτελεί η χρήση της Αντιστραγγιστικής Βαλβίδας DNL η οποία εξασφαλίζει ότι το νερό παραμένει μέσα στον  κεντρικού αγωγό μετά το πέρας της άρδευσης. Έτσι ότι νερό υπάρχει μέσα στον κεντρικό σωλήνα δεν απορρέει προς τα χαμηλότερα σημεία του δικτύου.


Λειτουργία

Μετά το κλείσιμο της κεντρικής παροχής και την πτώση της πίεσης στα 0,4 bar η βαλβίδα κλείνει εγκλωβίζοντας έτσι το νερό στον κεντρικό αγωγό. Με το άνοιγμα πάλι της κεντρικής παροχής και καθώς θα ανέβει η πίεση στα 1.2 bar, η βαλβίδα ανοίγει με αφήνοντας πάλι το νερό προς τους σταλακτηφόρους.


Χαρακτηριστικά Βαλβίδας

-          Αυτόματη διακοπή λειτουργίας άρδευσης με τα το τέλος του κύκλου της και παραμονή του νερού στον κεντρικό αγωγό

-          Άμεση τροφοδότηση νερού στον επόμενο κύκλο άρδευσης

-          Κατάλληλη για άρδευση ακριβείας

-          Αποτροπή κατεύθυνσης νερού στο πιο χαμηλό σημείο του δικτύου, περιορίζοντας έτσι το λίμνασμα ή την περίσσεια εδαφικής υγρασίας.

 

Προσοχή !!!  μετά την βαλβίδα το νερό που μένει στην γραμμή καταλήγει πάλι στο χαμηλότερο σημείο, οπότε σε περιπτώσεις μεγάλων μήκων σωλήνα που είναι ενσωματωμένο με σταλάκτες  το πρόβλημα απλά περιορίζεται.

 

Πηγή Πληροφοριών:

Καδιανάκης ΑΕ, Netafim